Chương trình viết C và tài liệu về C

xin chào mọi người mình muốn sử dụng 1 chương trình lập trình C vs C++ nhưng không muốn sử dụng bộ thư viện của visual studio ai có thể giới thiệu cho mình 1 số chương trình ko? vs ai có tài liệu về C cho mình với cảm ơn các bạn nhiều

1 Like

IDE thì nhiều lắm, bạn có thể dùng Dev-C++, Code::Block, v.v…

2 Likes

Bạn có thể tham khảo tài liệu trên diễn đàn. Có rất nhiều nhé bạn :wink:
Tài Liệu DayNhauHoc

Mình thấy cuốn “Head First C” của anh Lê Trần Đạt giới thiệu cũng hay đo, tiếng Anh viết trong sách rất dễ hiểu.

ok thank các bác nhiều!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?