Chỉ định môi trường ảo python2.7 cho cocos2d

Mình đang cài dở cocos2d nhưng vì python mặc định là 3. nên muốn tạo môi trường ảo 2.7 cho em nó. lên gg tìm mãi toàn hướng dẫn cho linux, còn windows thì làm thế nào vậy mấy thánh?
Đến phần chỉ định phiên bản thì không biết làm thế nào

cai%20dat%20cocos2d
cai%20dat%20cocos2d(2)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?