Cần tư vấn đề tài đồ án tốt nghiệp (Machine Learning)

Vừa hoàn thành báo cáo thực tập 2 với đề tài về nhận dạng chữ viết tay nhưng để làm tiếp một đề tài khác tốt hơn cho đồ án thì khó quá. Các bác có thể cho mình lời khuyên được không, mảng này mình kém nhất về khoản detect, vì không có ai dậy nên lao như thiêu thân vậy. Nếu có web nào hướng dẫn sâu về cái này thì phần nhận diện không phải làm thủ công resize từng ảnh để model check như trước

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?