Cần tìm một cuốn sách để học toeic

Như tiêu đề ạ. em đự định thi toeic vào tháng tám,
và hiện đang cần tìm một cuốn sách để học toeic dựa trên cuốn đó!
p/s mình đã search trong diễn đàn, và đây cũng là bài đăng của mình nữa

nhưng mà mình chưa thực sự tìm được cuốn sách nào hay để mình có thể học hết nó và lên level toeic.!

chia sẻ thêm một link học tiếng anh mà mình đang xem :slight_smile: )
BBC Learning english
Thanks so much!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?