Những cuốn sách luyện toeic hay nhất từ dễ đến khó

Bộ sách toeic lấy từ link của mshoa toeic nhóe
nếu muốn down nhanh thì cài google drive vào đồng bộ cho nhanh nhé :smile:

LINK DOWNLOAD ON GOOGLE DRIVE

2 Likes

Cám ơn anh nhiều lắm

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?