Cần hướng dẫn làm chat app bằng Java, C# hoặc Android

Em có đồ án môn, làm phần mềm/web bất kì. Định làm một phần mềm/web chat online mà không biết hướng đi thế nào? Mọi người góp ý giúp với.

Không sử dụng framework hỗ trợ như Firebase, Pusher nha mọi người :smiley: mầy cái đó em làm đc rồi

1 Like

bạn thích chát theo kiểu box chát nhóm hay kiểu diên đàn, mình thấy có khả nhiều source share sẵn rồi, bạn có thể xem và học hỏi

Kiểu chat P2P, chat nhóm :slight_smile:

Bạn có thể sử dụng socket trong winform để làm.

1 Like

Bạn có hướng dẫn tài liệu gì không send mình với :smiley:

Có tut hướng dẫn viết ứng dụng chat luôn nè bạn, bạn tham khảo nhé :
http://www.codeproject.com/Articles/12893/TCP-IP-Chat-Application-Using-C

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?