Cần định hướng lối đi tiếp theo

Tình hình là em đang muốn tập viết một cái api bot chat đơn giản, lên gg searh thì thấy hình như là chủ yếu viết bằng js và python nên em quyết định học python. Bây giờ thì em đã học xong cái cơ bản của python, xong phần class, I/O nhưng giờ em vẫn mù tịt không biết làm gì tiếp theo. Nên học tiếp nâng cao python hay là như thế nào. Mọi người có thể cho ý kiến được không? Nếu được thì cho em xin luôn tài liệu hoặc là website liên quan. Thêm vào đó, có ai có bài hướng dẫn viết API nào mà cho newbie không? Em xin cảm ơn trước

bạn tham khảo cái này

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?