Cách tính độ phức tạp thuật toán

cho em hỏi làm sao để tính độ phức tạp của thuật toán khi làm đề thi hsg vậy ạ, kiểu để chắc chắn mình làm không bị chạy quá thời gian hay bị quá bộ nhớ ạ.Và có nhiều đề cho giới hạn lớn thì em để long long là chạy quá thời gian còn để về int thì lại accept.

Bạn hiểu thế nào là độ phức tạp, và có liên quan đến data type không?

bạn có thể tìm hiểu về độ phức tạp qua 2 bài viết này (hơi mang tính học thuật)
phần 1: https://vnoi.info/wiki/translate/topcoder/Computational-Complexity-Section-1.md
phần 2: https://vnoi.info/wiki/translate/topcoder/Computational-Complexity-Section-2

3 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?