Cách tiếp cận tốt lập trình nhúng và tài liệu hay về lập trình nhúng

embedded

(Tuấn Anh Lee) #1

Xin chào mọi người mình mới bắt đầu học lập trình nhúng với MKL46Z mà cảm thấy khó tiếp cận với nó quá, tài liệu ít mà hầu như toàn tiếng anh, mình có học thêm ở trung tâm nhưng trong quá trình học không hiểu lắm. Ai từng học qua có cách tiếp cận nào tốt và tài liệu nào hay không chỉ giúp mình vs.


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Tuấn Anh Lee.
Nếu toàn tiếng Anh thì bạn dành thêm thời gian để đọc nhiều vào sẽ cải thiện được. Các tài liệu với thường là tiếng Anh.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?