Cách sử dụng hệ thống flag

Flag để làm gì

Flag để báo cáo các hành vi không phù hợp với diễn đàn và giúp diễn đàn hoạt động như bạn mong muốn.

Đọc thêm: Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn flag

Khởi động Flag

Bấm vào ở post mà bạn muốn thông báo.

Sau đó chọn các mục 1,2,3,4,5 tùy theo trường hợp.

##1. Off-Topic

Chọn mục này và bấm

###1.1 Thế nào là Off-Topic?

Off-Topic là các post không liên quan đến chủ đề đang thảo luận,

Ví dụ:

  • A lập topic hỏi cách làm game sử dụng cocos2d
  • B trả lời câu hỏi, có dẫn chứng công ty B đang sử dụng cocos2d
  • C hỏi B làm công ty gì vậy, có tuyển dụng không

C đang đặt một câu hỏi Off-Topic

##2. Nội dung không phù hợp

Chọn mục này và bấm

###2.1 Thế nào là không phù hợp

Khi post đó có chứa nội dung mang tính đả kích, lăng mạ, hoặc vi phạm nội quy của diễn đàn.

##3. Nội dung spam

Chọn mục này và bấm

###3.1 Thế nào là spam

Khi post đó là quảng cáo. Nội dung quảng cáo không liên quan đến topic hoặc không hữu ích.

##4. Gửi tin nhắn mật

###4.1 Khi nào gửi tin nhắn mật?

  • Khi bạn muốn nhắn hỏi thêm một số thông tin về post hiện tại
  • Khi bạn muốn nhắc người post một số vấn đề
  • Cách post không hợp lý, cần sửa đổi (ví dụ như không dùng markdown)
  • Nội dung post ảnh hưởng đến người khác, cần thay đổi

##5. Vi phạm khác

###5.1 Khi nào chọn vi phạm khác

Khi bạn thấy vi phạm này không phù hợp với mục 1,2,3 và không muốn gửi tin nhắn mật cho người post. Nếu có thể hãy cho biết thêm thông tin để chứng minh lỗi vi phạm này.


Một số thuật ngữ:

  • Topic: Là toàn bộ chủ đề đang nói tới, bao gồm nhiều Post

  • Post: là một trả lời trong Topic

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?