Cách mở VSCode bằng terminal ubuntu

Lệnh nào giúp mở VSCode trong ubuntu ạ, em đã tìm hiểu rồi nhưng không tìm thấy kết quả mong muốn.
Trong hướng dẫn người ta bảo là cần gõ tên ứng dụng đó lên terminal. VD mở firefox: firefox… Thế là em gõ visual studio code thì không có lệnh này ạ. Cảm ơn đã giúp đỡ

code, do file program của vscode được đặt là code
Trong unix, tên program HOÀN TOÀN không được dùng dấu cách. Nên bạn suy nghĩ lệch gõ visual studio code là hoàn toàn sai
Edit: đừng lo, bạn đang làm rất tốt đấy

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?