Cách lấy lại mật khẩu tài khoản trên DNH

  1. Bấm “I forgot my password”

  1. Nhập vào email đăng ký tài khoản
  2. Bấm “Reset Password” và kiểm tra email (có thể mất vài phút, hoặc bị đưa vào thư mục spam)
  3. Bấm vào link bên dưới để reset mật khẩu
  4. Nhập mật khẩu mới và update
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?