Cách học cocos creator

Chào mọi người. Em đang tìm hiểu về cocos creator, mà thấy rất ít người hướng dẫn, cũng như video về cocos. Mọi người có thể cho em xin cách học cocos hay vài kênh ytb dạy về cocos creator như demo game mini được không ạ. Em xin cảm ơn mọi người

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?