Cách đặt quảng cáo kiếm tiền từ Blog/Website/App?

Continuing the discussion from [Daynhauhoc] Daynhauhọc duy trì hoạt động bằng nguồn nào:

1 Like

Em có thể sử dụng Google Adsense. Anh chỉ biết mỗi thằng này. Nhưng có nhiều công ty quảng cáo khác nữa chứ không phải Google Adsense không.

Ở VN thì eclick.vn cũng cung cấp dịch vụ quảng cáo, mà chắc là tiền trả cho quảng cáo cũng khá bèo.

2 Likes

Adsense cũng rất bèo. Phải có lưu lượng từ nước ngoài mới cơ may đủ duy trì hosting

3 Likes

ừ, nghe một người bạn làm blog nói là tiền từ adsense cũng ít, đủ duy trì host thôi. Ở VN thì quảng cáo popup mới có tiền.

2 Likes

Phải đặt quảng cáo của dich vụ vn mới có cơ may :). Nhưng mà để tham gia vào mấy mạng lưới này phải chứng minh lưu lượng (thường là export gg analystics ra cho bên đó phân tich)

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?