Các thao tác cơ bản với mảng hai chiều

####Chào các bạn! Chúng ta tiếp tục đồng hành trong khóa học lập trình trực tuyến ngôn ngữ C++.

Trong bài học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một số thao tác cơ bản với mảng hai chiều, cũng có thể coi đây là giải một số bài tập mẫu cơ bản, giúp các bạn hình thành tư duy giải các bài toán có thể giải quyết được bằng mảng hai chiều cơ bản.

#####Tính tổng các phần tử trên đường chéo chính

Trường hợp mảng hai chiều có đường chéo chính và đường chéo phụ chỉ tồn tại khi số hàng bằng số cột (có nghĩa là ma trận vuông). Khi đó, đường chéo chính có dạng:

Đặc điểm của các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận vuông là chỉ số hàng luôn bằng chỉ số cột.

{ a[i][i] | 0 <= i <= n-1 }

Giả sử số hàng (hoặc số cột) của ma trận vuông này là N, chúng ta chỉ cần sử dụng vòng lặp for để lặp từ giá trị 0 đến N-1, cứ mỗi lần lặp với biến vòng lặp index, chúng ta cộng dồn giá trị của phần tử Array[index][index] vào biến tổng nào đó.

int main()
{
	int myArr[100][100];
	int level;
	cout << "Enter level of squared matrix: ";
	cin >> level;

	//input
	for (int row = 0; row < level; row++)
	{
		for (int col = 0; col < level; col++)
		{
			cin >> myArr[row][col];
		}
	}

	//calculate
	int sum = 0;
	for (int index = 0; index < level; index++)
	{
		sum += myArr[index][index];
	}

	//output
	cout << "Result: " << sum << endl;

	system("pause");
	return 0;
}

Trong chương trình trên, mảng hai chiều myArr chưa được khởi tạo khi khai báo, nên mình phải cung cấp thông tin số hàng và số cột cụ thể cho compiler.

#####Xóa một dòng trong mảng hai chiều

Về phần input, chúng ta nhập dữ liệu bao gồm số hàng, số cột và giá trị của mỗi phần tử trong mảng hai chiều.

Trong phần xử lý, chúng ta cần nhập số dòng cần loại bỏ khỏi mảng hai chiều. Mình chưa thiết kế phần xử lý trường hợp nhập sai số dòng. Sau đó, tương tự việc xóa một phần tử trong mảng một chiều, ở mảng hai chiều, một phần tử chính là một mảng một chiều. Do đó, chúng ta không phải ghi đè giá trị sau lên giá trị trước, mà chúng ta cần ghi đè dữ liệu của dòng sau lên dòng trước đó.

int main()
{
	int myArr[100][100];
	int num_of_row, num_of_col;

	//input
	cout << "Enter number of rows: "; cin >> num_of_row;
	cout << "Enter number of columns: "; cin >> num_of_col;
	for (int row = 0; row < num_of_row; row++)
	{
		for (int col = 0; col < num_of_col; col++)
		{
			cin >> myArr[row][col];
		}
	}

	//process
	int removeRow;
	cout << "Enter the row you want to remove: ";
	cin >> removeRow;

	//Overide the next row onto the previous row
	for (int row = removeRow; row < num_of_row - 1; row++) 
	{
		for (int col = 0; col < num_of_col; col++)
		{
			myArr[row][col] = myArr[row + 1][col]; 
		}
	}
	num_of_row--;


	//output
	for (int row = 0; row < num_of_row; row++)
	{
		for (int col = 0; col < num_of_col; col++)
		{
			cout << myArr[row][col] << " ";
		}
		cout << endl;
	}

	system("pause");
	return 0;
}

###Tổng kết

Trên đây chỉ mới là một số thao tác cơ bản khi cần sử dụng đến mảng hai chiều. Hi vọng bài học này có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về bản chất của mảng hai chiều khi lưu trữ trong máy tính.

###Bài tập cơ bản

Dựa trên chương trình xóa một dòng trong mảng hai chiều mà mình đã làm mẫu ở trên, các bạn hãy viết chương trình xóa một cột X được nhập từ bàn phím trong mảng hai chiều.


Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo trong khóa học lập trình C++ hướng thực hành.

Mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại diễn đàn.

www.daynhauhoc.com


Link Videos khóa học

5 Likes

@nguyenchiemminhvu Hình minh họa đầu tiên ghi rõ ra index ở xung quanh và [row,col] cụ thể cho từng ô màu đỏ luôn sẽ dễ hình dung hơn :slight_smile:

4 Likes

Anh @nguyenchiemminhvu sửa từ (override: ghi đè) anh nha :slight_smile:

//Overide the next row onto the previous row

Anh ơi, hình như bị nhầm chỗ này thì phải:
for (int row = removeRow; row < num_of_row - 1; row++)

removeRow =>> removeRow -1

cái này tuỳ vào tư duy bạn ạ, người viết mặc định dòng thứ nhất là 0

(okie :D) à còn “override” nữa, “overwrite” mới đúng.

Mà nếu không cần giữ thứ tự thì cứ việc swap ra sau O(1).

1 Like

@@ mình thử copy toàn bộ code trên vào visual studio và gõ dòng cần xóa là 3 mà nó xóa dòng thứ 4, nên mình nghĩ phải -1 chỗ đó

Dòng thứ 3 của bạn thì phải điền là 2, vì người code tư duy dòng 0->thứ 1, …

1 Like

Không, đoạn đấy sai thật :smiley:

1 Like

E đọc thấy đúng mà bác?? :anguished:

Hôm qua mình cũng nghĩ như bạn :slight_smile: nhưng thứ nhất thì người ta vẫn nhập số 1 thôi. Tức là sai spec mặc dù thuật viết đúng.

2 Likes
//Tong Cac Phan Tu duong cheo
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Mang Hinh Vuong Co Kich Thuoc: " << endl;
  int32_t m;
  cin >> m;
  int32_t arr[m][m];

  //Nhap cac phan tu trong mang;
  for(int i= 0; i<m;i++ )
  {
    for(int t=0; t <m;t++)
    {
      cin >> arr[i][t];
    }
  }

  //Tinh tong cac phan tu nam tren duong cheo
  int tong=0;
  for(int n = 0; n<m;n++)
  {
    tong += arr[n][n];
  }
  cout << tong<< endl;
  return 0;
}
//Xoa 1 hang trong mang 2 chieu

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  cout << "Mang Hinh Vuong Co Kich Thuoc: " << endl;
  int32_t m,n;
  cin >> m>>n;
  int32_t arr[m][n];

  //Nhap cac phan tu trong mang;
  for(int i= 0; i<m;i++ )
  {
    for(int t=0; t <n;t++)
    {
      cin >> arr[i][t];
    }
  }
  //Ban muon xoa dong bao nhieu
  int32_t del;
  cout << "ban muon xoa dong bao nhieu" << endl;
  cin >> del;

 for(int i=del-1; i< m; i ++)
 {
   for (int t= 0; t< n; t++)
   {
     arr[i][t]= arr[i+1][t];

   }
 }

    for(int i= 0; i<m-1;i++ )
  {
    for(int t=0; t <n-1;t++)
    {
      cout << arr[i][t] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  return 0;
}

Bài xóa cột

/*XÓA 1 HÀNG TRONG MẢNG 2D*/

#include<iostream>
using namespace std;
#define MAX_SIZE 5
int main(){
  int row_num, col_num;
  cout << "Enter row num: ";
  cin >> row_num;
  cout << "Enter col num: ";
  cin >> col_num;
  int arr[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
  //input the array2D
  for(int i=0; i<=row_num-1; i++){
    for(int j=0; j<=col_num-1; j++){
      cout << "arr[" << i << "][" << j << "] = ";
      cin >> arr[i][j];
      cout << endl;
    }
  }
  //output the array2D
  cout << "Show array 2D: " << endl;
  for(int i=0; i<=row_num-1; i++){
    for(int j=0; j<=col_num-1; j++){
      cout << arr[i][j] << "\t";
    }
    cout << endl;
  }
  //Delete the column by overwrite the pre by the next row
  int deleted_col;
  cout << "Enter the column u want to delete: " << endl;
  cin >> deleted_col;
  for(int i=0; i<=row_num-1; i++){
    for(int j=deleted_col-1; j<=col_num-1; j++){
      arr[i][j]=arr[i][j+1];
    }
  }
  col_num--;
  //The array2D after deleted column
  cout << "The array2D after deleted: " << endl;
  for(int i=0; i<=row_num-1; i++){
    for(int j=0; j<=col_num-1; j++){
      cout << arr[i][j] << "\t";
    }
    cout << endl;
  }
  system("pause");
  return 0;
}

Bài xóa hàng

/*XÓA 1 HÀNG TRONG MẢNG 2D*/

#include<iostream>
using namespace std;
#define MAX_SIZE 50
int main(){
  int row_num, col_num;
  cout << "Enter row num: ";
  cin >> row_num;
  cout << "Enter col num: ";
  cin >> col_num;
  int arr[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
  //input the array2D
  for(int i=0; i<=row_num-1; i++){
    for(int j=0; j<=col_num-1; j++){
      cout << "arr[" << i << "][" << j << "] = ";
      cin >> arr[i][j];
      cout << endl;
    }
  }
  //output the array2D
  cout << "Show array 2D: " << endl;
  for(int i=0; i<=row_num-1; i++){
    for(int j=0; j<=col_num-1; j++){
      cout << arr[i][j] << "\t";
    }
    cout << endl;
  }
  int deleted_row;
  //Delete the row by overwrite the pre by the next row
  cout << "Enter the row u want to delete: " << endl;
  cin >> deleted_row;
  for(int i=deleted_row-1; i<=row_num-1; i++){
    for(int j=0; j<=col_num-1; j++){
      arr[i][j]=arr[i+1][j];
    }  
  }
  row_num--;
  //The array2D after deleted row
  cout << "The array2D after deleted: " << endl;
  for(int i=0; i<=row_num-1; i++){
    for(int j=0; j<=col_num-1; j++){
      cout << arr[i][j] << "\t";
    }
    cout << endl;
  }
  system("pause");
  return 0;
}

Mình làm vội mọi người xem thử nha! Cảm ơn nè! :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?