C/C++ Cho phép lồng bao nhiêu lệnh if vào nhau?

c
c++

(huytunguyen) #1

C/C++ cho phép lồng bao nhiêu câu lệnh if vào nhau? Với nếu câu lệnh if có nhiều điều kiện nối với nhau bằng toán tử logic AND và OR thì quy tắc chung về thứ tự kiểm tra các điều kiện là gì ạ?


(Lê Trần Đạt) #2

Về mặt lý thuyết thì không có giới hạn. Tuy nhiên trong thực tế thì mình nên hạn chế số lần lồng nhau. Giữ ở 2 if lồng nhau là tốt nhất.

Kiểm tra từ trái sang phải


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?