Bài toán nước ngọt

Mọi người cho e hỏi bài này với ah:
Cho 1 chai nước có lượng nước n (ml) nhất định, và độ ngon k (ml).

Độ ngon được định nghĩa là hàm lượng tối đa mà Bách hoặc Thanh có thể uống trong một ngụm

Hai đứa sẽ lần lượt uống, mỗi lần nốc 1 lượng x (ml) ( 0 <x ≤ k )(vì một lý do đặc biệt mà x luôn lẻ). Cho biết nếu cả hai cùng uống một cách tối ưu thì ai sẽ thua. Thanh là người khát hơn nên Thanh luôn là người uống trước.
Người thua sẽ là người uống ml cuối cùng

I/O mẫu được không?

2 Likes

Ví dụ:
INPUT: 1
1 2
OUTPUT: Thanh

INPUT:
1
4 3
OUTPUT: Minh

Phân thắng thua như nào vậy bạn. :slight_smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?