Apple chính thức release source code của iOS, MacOS kernel

Nội dung bài báo:

Source code:

Chờ bản stable của hackintosh thôi

5 Likes

Wow! :scream:
How about Windows kernel? :wink:

Thế tức là vài hôm nữa sẽ có máy tính ko phải của apple cài sẵn MacOS ? :smiley:

Lúc đó Hackintosh sẽ không còn xa vời, quá ngon :smiley:
Ngoài Linux Distro ta còn có thêm Darwin Distro :laughing:

1 Like

Chờ thần thánh tứ phương build bản MacOS cài như cài windows :smile:

4 Likes

Nếu có OS! share link cho em! Em cài nha anh!

Có chuyện ngược đời đó sao @@.

Hóng hóng hóng hóng hóng :slight_smile:

Mà open iOS để làm gì khi không có phần cứng.

Để thông tin thêm rõ ràng:

https://techcrunch.com/2017/10/01/apple-open-sourced-the-kernel-of-ios-and-macos-for-arm-processors/

Đây là đoạn quan trọng nhất:

But first, it’s time for some computer history. The first version of macOS (originally named Mac OS X) came out in 2001. It was built on top of NeXTSTEP, an operating system developed by NeXT. Steve Jobs founded NeXT in 1985 and sold the company back to Apple in 1997. And Apple decided to use NeXTSTEP as the foundation for Mac OS X.

NeXTSTEP itself is derived from open-source project BSD. That’s why the Mac you might be currently using relies heavily on open-source technologies. And that’s also why Apple releases a tiny, tiny portion of macOS every year. You can’t compile it and run your own version of macOS, but other kernel developers probably care about the source code of this kernel.

Dịch nôm na: Kernel mà iOS, macOS dùng base trên BSD, là opensource. Do đó họ phụ thuộc rất nhiều vào các công nghệ opensource. Do đó họ sẽ công bố 1 phần rất rất nhỏ mã nguồn hằng năm (năm nào cũng có sự kiện này). Bạn không thể compile hay chạy macOS từ các mã nguồn này.

Có thể họ quan tâm đến các phản hồi và đóng góp của cộng đồng opensource chứ ko hề có ý tốt mở hết ra cho mọi người dùng đâu.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?