1 tài khoản github được tạo tối đa bao nhiêu repo

như tiêu đề , thì mình đc tạo tối đa bao nhiêu repo nhỉ , mỗi repo tối đa bao nhiêu mb , mỗi file trong repo tối đa bao nhiêu mb , nếu quá giới hạn github có cảnh cáo gì ko

vì em thấy github rất tốt để lưu các loại tài liệu dạng text ,word , hình ảnh , ko biết lạm dụng nó như thế đc ko nhỉ vì mỗi lần muốn lưu lại chỉ cần push force là xong

1 Like

https://help.github.com/en/github/managing-large-files/what-is-my-disk-quota

1 Like

bạn search google nha :crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face:

2 Likes
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?