Ý nghĩa ẩn dụ của bài toán "Tower of Hanoi"

Đó là cách phương Tây ví von con đường mà Việt Nam đang đi.
Để di chuyển một cột tháp có 64 mảnh gỗ. Thì lượng công việc sẽ là hàm của 64!.
Và họ nói khả năng của chúng ta là : để di chuyển 1 mảnh gỗ thì mất 1 phút.
Không biết tính ra sẽ mất bao lâu. (Đường Tăng chỉ cần 40 năm)

Ủa, số bước đi tối thiểu là 2^64 - 1 << 64! thôi mà ta :thinking:

3 Likes

Xin lỗi mọi người.
Đúng rồi đấy ạ.
Mới tra lại Wiki.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?