Xuống dòng text khi send qua chatbot

Chào mọi người. Mình đang ngcuu về cái chatbot bằng python. Khi ra kết quả thì mình không biết làm sao để xuống dòng được. Ai có thể giúp mình được không ạ. Xin cảm ơn!

đây là đoan output của mình ạ!

Do output là kiểu list mà cần trả ra chuỗi nên thử xóa các kí tự \n đi và dùng:

return '\n'.join(row for row in output)
3 Likes

cảm ơn bạn nhé mình làm đc rồi :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?