Xuất node của DSLK đơn


Em có tham khảo trên mạng đoạn code xuất DSLK đơn nhưng mà em vẫn chưa hiểu cách thức hoạt động của chỗ “k=k->pNext” . Mọi người chỉ giáo em với , em cảm ơn nhiều ạ .

*pNext là địa chỉ node liền sau của node này.
k -> pNext là viết tắt cho (*k).pNext.

3 Likes

Cho em hỏi là k sẽ trỏ đến node tiếp theo hay chỉ là k được cập nhật lại bằng giá trị của node tiếp theo ạ .

k sẽ trỏ đến node tiếp theo.

2 LikesVậy cho hỏi em trong trường hợp này với cách xóa node 2 con của cây nhị phân tìm kiếm thì em khởi tạo con trỏ X trỏ đến cái data mình cần xóa , sau đó em đi tìm node trái nhất của cây con phải làm node thế mạng để cập nhật lại cho cái data mà X trỏ đến sau đó em cho con trỏ X trỏ đến Y chính là node trái nhất của cây con phải . Nhưng em vẫn chưa hiểu chỗ Y=Y->pRight(NULL) sau đó thì delete X vì X đang trỏ đến Y mà Y thì đang trỏ tới NULL nếu em xóa X thì cũng xóa luôn Y mà node cha thì cần phải liên kết đến NULL , a có thể giúp em chỗ này vs ạ @@

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?