Xuất hiện dấu x đỏ bên cạnh icon file java trên eclipse

Mọi người giúp mình với, đã sửa hết lỗi mà nó cứ hiện đỏ như này nhìn khó chịu quá

  1. Đăng code lên thì không nên chụp màn hình mà hãy copy hẳn code lên đây để mọi người đỡ phải đánh lại! Khi đăng thì nhớ Format và Markdown code cho dễ nhìn nhé :wink:
  1. Nó báo lỗi ở dòng nào mới được chứ ?
1 Like

như này nè giúp mình với

loi2

nó cữ hiện x màu đỏ nhìn khó chịu ghê

Nhưng nó cũng phải hiện đỏ ở 1 dòng code nào chứ ?

không có đỏ ở dòng nào luôn haz

Hình như đây là một bug gì đó của Eclipse @@ Bạn thử vào Project --> Clean xem nó có hết lỗi không nhé.

2 Likes

bạn save rồi build lại lần nữa là hết chứ gì!

2 Likes

Hình như xóa file module-infor.java gì đó là được á, mình xóa xong thì chạy bình thường, chúc các bạn tham khảo và sửa được lỗi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?