Xuất cơ sở dữ liệu ra dạng excel

Không biết trong group mình có ai đã làm dạng: xuất cơ sở dữ liệu ra dạng excel chưa ạ? mong chỉ cho e với

1 Like

Hmm, Google thì thấy cái này, có lẽ có hữu ích đấy:

http://qt-project.org/wiki/Handling_Microsoft_Excel_file_format

1 Like

em dốt tiếng anh nên đọc cái này cũng chả hiểu gì anh ạ em dùng nó trên ubuntu nên ko có ODBC nên có cop cái code kia cũng chả chạy đc…huhuhuhu

1 Like

https://help.ubuntu.com/community/ODBC

Có hỗ trợ đấy @huyendung, làm theo hướng dẫn trong link trên đi

1 Like

em chạy nó chẳng ra chữ gì cả? ai làm rùi giúp e với

Em chạy cái gì? Đáng lẽ phải ra cái gì?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?