Xin ý kiến về bài "Should get paid for good grades?"

Recently, many students usually lose learning focus on some factors such as: hobby, relationship and social network. So a lot of schools have had some solutions to encourage the spirit of learning. One of that, I think that got paid for good grades is the one of the best effective ways.

There are many reasons that we should reward cash for students get good grades. Firstly, cash incentives encourage student to keep doing good in class. Many students are attracted to the rewards like money. It will promote the student learning rather than other unrealistic goals for them currently. In particular, the aim of learning is to have a good job or earn much money or develop their country vaguely. so if there are some cash rewards, the student will actively study as well as concentrate more on each lesson. In addition, it also creates a healthy competition in the classroom.

Secondly, paying for grades is a way to teach students the ways to properly spend their money. When the students are in cash, they must think about how to use it correctly, especially it is money due to their own efforts. Teaching students to responsibly use their money will help them become more successful in life later on. In fact, some schools often organize experiential activities to help students realize the value for money.

Some people may argue that children will be too focused on money . That may be true. However, it does not matter when the student will be used as a goal for better learning.

In conclusion, it is the right thing to do get a high-score student. I believe it will be increasingly popular.

Trên phương diện là một ng qua đường, bạn viết một hơi mà k ngắt đoạn là ít ai muốn đọc rồi. :kissing:

4 Likes

ý kiến về điều gì bạn.
ý kiến quan điểm trên đúng/sai hay cái gì khác?

4 Likes

về cả nội dung và hình thức ạ

Chưa bàn tới nội dung và hình thức, thấy sai ngữ pháp nhiều quá rồi.
Ví dụ:
One of that -> one of them
got paid -> getting paid
best effective -> most effective

4 Likes

Bạn mang lên nhờ giáo viên xem. Bài này muốn sửa phải viết lại khá nhiều, mà sửa kiểu chat này không thể chỉ tường tận.

4 Likes

Về nội dung thì luận điểm đưa ra trong bài này ko thuyết phục, nếu bạn đưa ra được số liệu hay population cho thấy cách giáo dục đó đã có hiệu quả thì thuyết phục hơn.

Klq lắm chỉ nói thêm thôi, là mình ko đồng ý với quan điểm trong bài này. Trả tiền để làm động lực, nó cũng na ná lấy thành tích để làm mục tiêu học vậy. Cái gốc là xây dựng được sự ham học hỏi ko giải quyết được. Mình có tham gia 1 hệ thống 4rum chia sẻ tri thức dùng money làm reward , đúng là có nhiều thành viên tham gia đấy nhưng về chất lượng bài đăng thì toàn rác. Tương tự, dùng tiền để khuyến khích học có thể dẫn đến sai mục đích của việc học nữa, tưởng tượng khi con người ta học quá nhiều mà ko có một hệ thống sàng lọc, ko biết học để làm gì.

Về hình thức thì ngữ pháp sai nhiều :slight_smile: Có một trang web có thể giúp được bạn: https://lang-8.com/ . Bạn viết những câu bạn muốn diễn đạt lên đây, sẽ có các thành viên native giúp bạn edit. Bạn cũng làm như vậy đối với những thành viên học tiếng Việt để tích điểm.

Khi diễn đạt hãy tâm niệm hai điều đó là “càng đầy đủ càng tốt” và “càng ngắn gọn càng tốt”. “đầy đủ” tức là phải thể hiện chính xác điều bạn muốn diễn đạt, “ngắn gọn” tức là nếu có một cách ngắn hơn thì dùng.
Thật sự muốn giúp bạn sửa bài nhưng mà mình ko có chủ ý luyện viết tiếng anh nên trình độ viết kém lắm :stuck_out_tongue:

8 Likes

Đúng ra là <clause>, such as <X>, <Y>, and <Z> :slight_smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?