Xin vài quyển sách hay về lập trình


(noyeye) #1

Như tiêu đề.Mình có thể tra google để tìm sách nhưng việc được những người đã đọc giới thiệu thì vẫn tốt hơn.Xin cám ơn


(Hung) #2

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?