Xin tài liệu về lý thuyết đồ thị


(Huỳnh Tuấn đạt) #1

Chào mọi người, vì là sắp thi nên mình cần một số tài liệu về cách giải bài tập lý thuyết đồ thị ạ, mình cũng có kiếm thử bằng google và thậm chí xài tiếng anh để tìm các bài tập liên quan đến lý thuyết đồ thị nhưng các bài tập đều không giống hoặc không phù hợp với cấu trúc đề thi của trường mình. Bạn nào có tài liệu bài tập nào thì cho mình xin nha.


(Tên Gì Cũng Được) #2

Giải thuật và lập trình - Lê Minh Hoàng


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?