Xin tài liệu và kinh nghiệm học java servlet & jsp

Theo em tìm hiểu về học java web thì đầu tiên phải tìm hiểu về java servlet, nhưng hiện tại thì em vẫn chưa biết bắt đầu như thế nào ? Không biết cao nhân nào đã đắc đạo của thể chia sẻ cho em chút kinh nghiệm đc ko ạ ? Đa tạ.

Nếu bạn thư thả thời gian thì đọc cuốn Headfirst JSP & Servlet, viết chủ yếu lý thuyết dông dài, nhưng dễ đọc, dễ hiểu, hơi thiếu thực hành.
Đọc thêm quyển Murach JSP & Servlet thực hành nhiều hơn, hướng dẫn cả cách xài Netbeans, MySQL,…hướng dẫn làm hẳn cái web luôn.
Xong thì khá chắc rồi, thiếu gì tự đọc docs là được.

5 Likes

nếu đi theo hướng java web thì sau khi học servlet jsp thì học gì tiếp theo nữa ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?