Xin tài liệu thi cuối kì C++


(Duc Khai Tong) #1

Mình/em là sinh viên năm nhất ĐHCN. Sắp thi cuối kì :((. Mình lập topic này xin mọi người chia sẻ tài liệu, dạng bài ôn/đề thi cuối kì môn Tin Học Cơ Sở 4(C, C++) của các trường đại học. Cảm ơn mọi người.


(HK boy) #2

Môn gì hả bạn :thinking:


(Trần Hoàn) #3

Tin học Cơ sở 4? Chắc vậy.

Chả nhớ thời ấy mình đang học cái gì :joy:


(Lính Mới) #4

THCS4 = Trung Học Cơ Sở 4 ?


(rogp10) #5

Mỗi trường gọi một tên :smiley: Chắc toàn OOP cơ bản bằng C++.


(Trần Hoàn) #6

Cơ sở thì không có OOP đâu, chắc là nhập môn lập trình C thôi.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?