Xin tài liệu, nguồn tài liệu về công nghệ blockchain

Chào các bạn. Mình đang muốn tìm hiểu về công nghệ blockchain. Nhưng công nghệ mới nổi lên gần đây nên tài liệu cũng ít, không phong phú. Bạn nào đã hay đang tìm hiểu về công nghệ này thì có thể cho mình xin 1 ít tài liệu hoặc nguồn tài liệu được không. Xincamon

Trên Viblo đang có series seminar về blockchain, bitcoin, bạn có thể theo dõi https://viblo.asia/p/bitcoin-the-hype-the-myth-and-the-truth-part-1-OeVKBo7JZkW

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?