Xin tài liệu học MQL4, EA MT4


(Trần Minh Chiến) #1

Chào mọi người

Hiện tại em đang muốn tự viết 1 con bot để auto trading, em đang gặp chút khó khăn về việc tài liệu cơ bản để học EA MT4, ai có kinh nghiệm hay tài liệu về EA MT4 chia sẻ cho em với ạ.

Em cảm ơn


(Nguyễn Phương) #2

https://book.mql4.com/


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?