Xin tài liệu học lập trình IoT từ cơ bản

Em muốn học lập trình robot như arduino,… nhưng không tìm được tài liệu học căn bản. Có ai có một tài liệu học nào tốt không ạ. Em xin cảm ơn mọi người nhiều ạ.

P/S : Hiện tại em đã có kiến thức về c++ rồi ạ.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?