Xin tài liệu học C

Em chào mọi người ạ.
Em mới bắt đầu học C và bị hoang mang vì trên mạng có quá trời tài liệu luôn :v .
Em muốn hỏi mọi người là có bộ tài liệu nào được biên soạn mà viết chi tiết, giúp mình hiểu rõ, hiểu sâu sẽ tạo nền tảng tốt cho sau này không ạ (Tài liệu Tiếng Anh thì càng tốt ạ, không thì Tiếng Việt cũng ok ạ ^^). Em cảm ơn mọi người ạ.
(Hiện thì em đang đọc cuốn The C programming Language, có điều đọc đến chương 2 là em đuối quá trời luôn :v Em nghĩ là quyển này vắn tắt quá, khả năng em đọc chưa thể hiểu được ạ :sweat_smile: :sweat_smile:)

1 Like
2 Likes

https://modernc.gforge.inria.fr/

free nha

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?