Xin tài liệu học C/C++ từ cơ bản đến hướng theo đối tượng

mấy anh cho em tài liệu học C từ cơ bản đến hướng theo đối tượng được ko ạ
với lý thuyết về thư viện trong C luôn ạ
Theo các anh thì c và c++ giống hay khác ạ cho em nhận xét
em cảm ơn

bạn nên học qua c thôi vì c++ mới có thể dùng được . hoặc chuyển qua học một ngôn ngữ khác hưu ích hơn

Bạn thử tham khảo tài liệu này xem sao :smile:

Tài liệu C - Chương 1
Tài liệu C - Chương 2

1 Like

Vote cho tài liệu của @TBM_2512 :smile:

1 Like

tài liệu toàn của anh đạt ko mà :smile:

mình tàng coi video của anh đạt không,đọc tài liệu làm gì khi video anh đạt dạy dễ hiểu mà?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?