Xin tài liệu, bài tập về lập trình C

xin chào các a chị hiện tại mới mới học c, vì thế anh chị nào có tài liệu về lập trình c hoặc các bài tập có thể share cho e với dc không ạ, xin cảm ơn2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?