Xin review về Fresher Devops FPT software

Hi mn, tình hình em muốn được thực tập ở mảng devops nhưng thấy khá ít công ty tuyển devops thực tập. Trong khi đó em được biết FPT có tuyển devops về để đào tạo. Mọi người ai đã từng tham gia fresher devops ở FPT có thể cho em chút review được không ạ! Em cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?