Xin Nhận xét về Dwarves Foundation


(Tai The) #1

Tình hình là em có lịch phỏng vấn ở Dwarves Foundation nhưng trước đó em đã đậu vào Fresher của Fsoft.
Nên em muốn lên đây hỏi về môi trường làm việc cũng như là cơ hội học hỏi khi làm ở Dwarves Foundation so với Fsoft thì được gì và mất gì.
Em ở SG.
Em cảm ơn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?