Xin nguồn tài liệu học backend bằng Java

Chào mọi người, có thể cho mình xin tên một vài cuốn sách/trang web chất lượng về Java(làm backend) để mình tham khảo được không ạ? Không biết có ai từng học trên Udemy cho mình hỏi nếu chỉ dựa vào phụ đề tự động thì liệu có thể hiểu tác giả nói được 80% không? Mình định học trên udemy mà nó không hoặc chỉ có phụ đề tự động nên sợ không hiểu.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?