Xin một vài project luyện tập ngôn ngữ C

em đang học C và muốn làm một số project nhỏ, nhưng không biết nên làm như thế nào và làm những project nào phù hợp… mong mọi người giúp em chút về vấn đề này

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?