Xin lỗi mọi người

Chào mọi người,

Hôm qua mình có viết file README cho repo Daily Java của @anon10709737 trên Github. Mình đã tự ý thêm link có text là email của @JOEY và backlink là 1 link khác.

Mình thật lòng xin lỗi mọi người vì trò đùa quá trơn của mình, nhất là @anon10709737@joey. Sorry Joe, I didn’t think carefully, so I added your email. Sau này mình sẽ không phạm lỗi như vậy nữa.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

8 Likes

This topic was automatically closed after 21 hours. New replies are no longer allowed.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?