Xin lộ trình để có thể làm phần mềm đơn giản

Xin chào mọi người, t chưa biết gì ( thật ra là biết tí tí C lúc học đại học) hiện tại t có nhu cầu muốn tự mình viết phần mềm máy tính ở mức đơn giản. Xin các bác đề xuất cho t 1 lộ trình phân chia theo mức độ quan trọng của kiến thức cần tìm hiểu

:expressionless:

Đây là roadmap dành cho cậu. Cậu chỉ cần:

  • Biết viết printf trong C (quan trọng)
  • Biết compile chương trình C (quan trọng)
  • Biết chạy chương trình C (quan trọng)

Vậy là cậu có thể viết phần mềm ở mức đơn giản rồi :hello_world:


Cậu có thể tham khảo https://roadmap.sh/ cho road map của các role phổ biến trong ngành lập trình. Ngoài ra, article medium này cũng tương đối có ích, nhất là khi cậu mới bắt đầu.

Không có phần mềm “đơn giản” đâu. Phần mềm nào cũng phức tạp cả (đâu phải ai cũng viết được đâu). Kỹ sư bọn tớ là người làm cho nó đơn giản thôi :smile:

11 Likes

C# : Visual Studio + WindowsForm (không đề nghị) hoặc WPF (đề nghị).
C++ : QT Creator + QT Framework.
Java : Netbean + Java Swing.

Trên kia là 3 lựa chọn bao gồm IDE và Framework hoặc công nghệ của 3 ngôn ngữ thông dụng.
Nó không phải chỉ để làm phần mềm đơn giản mà có thể từ đơn giản đến chuyên nghiệp.
Bạn chọn tùy theo sở thích và điểm mạnh.
Cách làm là khá giống nhau : kéo thả (hoặc tự code nếu thích hoặc pro) để tạo giao diện. Viết code xử lý sự kiện.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?