Xin Link Bộ cài Mac OS Niresh (help)

Có anh chị nào không giúp em với.
Tình hình là em muốn cài thử Mac OS lên PC nhưng mà kiếm hoài không ra bộ cài Mac OS niresh(đã được chỉnh sửa).
Nếu anh chị nào rảnh thì cho em một cái link giùm, em rất là cảm ơn. :sweat_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?