Xin kinh nghiệm làm bài thi cuối kỳ môn OOP

Chào mọi người ! Mai em có bài kiểm tra OOP , form đề gồm 2 câu 1 Lý thuyết và 1 Bài tập. Bài tập thường là vẽ biểu đồ lớp , usecase, rồi hoàn thành một lớp nào đó, phương thức nào đó. Em học ở Hust , mn ai có kinh nghiệm chỉ bảo em với ạ. E cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?