Xin đóng góp để tạo cơ sở dự liệu quán cafe


(bphvcg) #1

Bộ môn mình học là OOP, phần sử dụng câu lệnh truy vấn LINQ. Mình đã tạo dc 1 số lớp như sau:

*Khóa chính , # khóa ngoại

  1. Nhân viên (*id nhân viên, ten, sdt, bangchamcong, luong, chucvu, songaynghi)
  2. Thực đơn (*id đồ uống, tendouong, soluong, gia)
  3. Chỗ ngồi (*id bàn, soluongkhach)
  4. Khách hàng (*tenkhachhang, #id bàn, #soluong đồ uống, #tên đồ uống)
  5. Hóa đơn (*id hóa đơn, #tenkhachhang, #soluongdouong, #giadouong)

Hiện tại mình mới nghĩ được từng đấy, đi ra quán trước nhà thì cũng quan sát như vậy :smiley: rất mong mọi người đóng góp để mình hoàn thiện. Cảm ơn mọi người nhiều!


(Tynk Huynk) #2

Tại sao quán coffee lại lưu dữ liệu của khách về làm gì ? Chẵng lẽ uống cà phê mà cũng bị hỏi tên hả ?? :joy:

Theo mình thì nên sửa lại


(Bò Lúc Lắc) #3

Mình nói thật là đóng góp kiểm tự phát không hiệu quả, không tới được đâu cả.
Trước tiên là phải có yêu cầu rõ ràng về nghiệp vụ của quán. vd: khách hàng tới gọi nước nhân viên viết order thế nào. rồi người phá vế xem danh sách nước pha thế nào cái nào trước cái nào sau. tính tiền hóa đơn xuất thế nào. khuyến mãi, v.v
nói chung là phải có yêu cầu nghiệp vụ trước. liệt kê từ sơ bộ tới chi tiết.
rồi từ đó mới xâu đựng database.
rồi để có 1 database tốt thì nên tiềm hiểu về 3 dạng chuẩn để chuẩn hóa CSDL.


(bphvcg) #4

Cái đó em chưa học @@ cái này 1 cơ sở dữ liệu tối giản để viết truy vấn LINQ thôi anh


(Dương Nylghara) #5

Share bạn file báo cáo về phần mềm này.
Trong này có sơ đồ về cơ sở dữ liệu

https://drive.google.com/a/gm.uit.edu.vn/file/d/0B8WwmAKRWKDzRHZYaGd3NUNMZEU/view?usp=sharing

// Cần file .sql thì pm mình, mình share cho tham khảo

// Mình đã edit share của googledrive. Mọi người cứ tải và xem bình thường.
//Hôm qua mình quên


(Bò Lúc Lắc) #6

Nếu vậy thì em thử liệt kê các yêu cầu cần có trong app của em. rồi e xây dựng dao diện ứng dụng dạng phát thảo thôi. từ đó em tự nghỉ ra các table các cột cần thiết để đáp ứng dao diện xử lý app của em.


(NBK) #7
  1. Nhân viên (*id nhân viên, ten, sdt, bangchamcong, luong, chucvu, songaynghi)
  2. Thực đơn (*id đồ uống, tendouong, loại đồ uống, gia, trạng thái)
  3. Chỗ ngồi (*id bàn, soluongkhach, trạng thái bàn)
  4. Hóa đơn (*id hóa đơn, #id bàn, #id nhân viên,thời gian thanh toán, trang thái (dùng để ktra đã thanh toán hay chưa))
  5. Hóa đơn chi tiết(*id hóa đơn chi tiết, #id hóa đơn, #id đồ uống, số lượng, giá)

note: còn bạn muốn làm login nữa thì thêm bảng accout vô


(Tynk Huynk) #8

Cái này có vẻ không ổn lắm. Trong 1 bảng, khóa chính của 1 dòng không được trùng lặp ở dòng khác, mà trong thực tế 1 cái bàn có thể sử dụng bởi rất nhiều lượt khách.

Nếu sử dụng cái table chỗ ngồi, chẵng lẽ cứ mỗi lần lượt khách này sử dụng xong cái bàn x, rồi lượt kế tiếp sử dụng lại cái bàn này thì mình phải chạy vô cái table đề cập nhật lại số lượng khách cho bàn x à ? -> Hiệu suất giảm


(Trần Khánh Hoàng) #9

Chào bạn, bạn cho mình xin giúp file sql với. Email của mình [email protected]
Thanks bạn!


(Dương Nylghara) #11

Database http://www.mediafire.com/file/hex22118bku4kmv/Database(2).rar


(Nguyen Xuanha) #12

xin hỏi Nylghara bạn viết trên sql server hay oracle sao mình import không được nếu được xin bạn hướng dẫn mình import


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?