Xin được cấp quyền điều chỉnh Wiki Post

Anh Đạt có thể cho em quyền chỉnh bài thành wiki được không?

Em dự định làm cái Open Source như anh nói đó! Em nghĩ mình chỉ thiếu tài nguyên kiến thức thôi. mọi người cùng làm lâu thì 10 năm mà nhanh thì 2, 3 năm cơ bản e nghĩ cũng thành hình.

3 Likes

Hiiện giờ chỉ code Mod và Admin mới có quyển chỉnh bài thành Wiki.

Anh sẽ cấp cho em quyền Mod vì anh thấy em mới học nhưng rất có cố gắng và nhiệt tình. Em cần học tập nhiều hơn để vững lập trình.

Chúc em thành công trên con đường đã chọn nhé.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?