Xin bộ đề toeic và kèm file nghe

Mọi người có bộ đề toeic nào kèm file nghe cho mình xin với :grin: nửa tháng nữa phải thi rồi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?