Xin bảng giá code app Android, IOS

lh: ngay dưới post

5$/screen trên https://www.fiverr.com/
Chúc bạn may mắn

2 Likes

Nếu làm ở VN thì tìm trên ITViec chẳng hạn.

3 Likes

Send requirement đến email: [email protected] mình sẽ analyse mà báo giá chi tiết.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?