Xem code của built-in class list của Python ở đâu?

python

(dogbrain) #1

Mọi người cho mình hỏi cái. Mình muốn tham khảo cái class list() trong Python. Mình muốn xem code của toàn bộ class đó thì mình truy cập vào đâu ạ? Mình cám ơn nhiều


(Lê Trần Đạt) #2

Chắc là cái này: https://svn.python.org/projects/python/trunk/Objects/listobject.c

Nhưng mà bạn muốn xem cái gì? Các lệnh mà list hỗ trợ hay là implementation của nó?


(dogbrain) #3

dạ implementation anh, đúng cái này rồi. em cám ơn anh


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?