Xâu kí tự, hoán vị

Một bạn nữ sinh chuyên ngành Báo Chí rất thích viết những chuỗi kí tự có dạng: “ABCDABDCACBD…”. Chuỗi này có tính chất là nó bao gồm các hoán vị của N kí tự từ ‘A’…‘R’ ( 1 <= N <= 18)
Ví dụ với độ dài cơ sở N = 3 thì các hoán vị của chuỗi là S = “ABCACBBAC…”/

Một bạn nam chuyên ngành CNTT muốn chinh phục bạn nữ này. Để thử thách, bạn nữ yêu cầu bạn nam tìm ký tự thứ k (1 <= k <= 1018) trong chuỗi hoán vị S có độ dài cơ sở là N. Là một lập trình viên, hãy giúp bạn nam làm điều này.
Input: N và k
Output:

  • Dòng đầu tiên: ký tự thứ k trong chuỗi hoán vị
  • Dòng tiếp theo: cấu hình của hoán vị chứa ký tự thứ k.

bài này nên làm như nào ạ :<

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?