Xác suất thống kê dạng có điều kiện

Em không biết xử lí câu b của 2 bài 2.6,2.7 và bài 2.8. Cái này càng nghĩ càng rối ạ. Anh chị giúp em với.

1 Like

Hi there,
Cậu có thể cho bọn tớ biết suy nghĩ của cậu về các bài này được không? Cậu bị rối ở chỗ nào thế?
Cứ trình bày những gì cậu hiểu về bài toán này, sai cũng không sao đâu cậu :smiley:

4 Likes

Tạm quên công thức đi đã :smiley:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?